publicerad: 2021  
oktav oktaven oktaver
okt·av·en
substantiv
okta´v
1 intervall mellan första och åttonde tonen i en diatonisk skala vilket mot­svarar en fördubbling av frekvensen och ger en nästan full­ständig sam­klang
hennes röst lät en halv oktav lägre i telefon; en sångare som täckte upp fyra oktaver
äv. om åtta hela toner (mellan c och c) i en diatonisk skala
spela en oktav
belagt sedan 1621; till lat. octa´vus 'den åttonde', till oc´to 'åtta'
2 ett mindre bok­format under 25 cm på höjden
oktavark; oktavformat
ur­sprungligen (och i fråga om äldre böcker än­nu) med inne­börden att tryckarket vikts tre gånger
belagt sedan 1751