publicerad: 2021  
ombilda ombildade ombildat
verb
[åm`-]
ändra (någon redan existerande helhet) i något väsentligt av­seende
någon ombildar något (till något)
stats­ministern om­bildade regeringen; hon om­bildade det gammal­dags familje­företaget till ett modernt aktie­bolag
belagt sedan 1764
ombildaombildande, ombildning