publicerad: 2021  
ombyte om­bytet om­byten
om|­byt·et
substantiv
[åm`-]
1 förändring i ett eller flera viktiga av­seenden
luftombyte; tågombyte; vaktombyte
ombyte (av något)
om­byte förnöjer
belagt sedan 1651
2 det att byta kläder
ombyte (av något)
det var snabba om­byten mellan scenerna
äv. konkret
en väska med två om­byten och toalett­saker
belagt sedan 1709