publicerad: 2021  
omfatta omfattade omfattat
verb
[åm`-]
1 ha in­om sina gränser
något omfattar något
en ut­bildning som bland annat om­fattar retorik och medie­träning; bok­utgivningen om­fattar lyrik, romaner och fack­litteratur
belagt sedan 1644
2 upp­fatta (viss åsikt eller dylikt) som riktig och där­för göra den till sin egen
någon omfattar något
många före detta kommunister i Öst­europa om­fattar nu­mera demokratiska ideal
belagt sedan 1734
3 göra en kring­gående rörelse och an­gripa (en fiende) i flank eller rygg
någon omfattar någon
belagt sedan 1886
omfattaomfattande