publicerad: 2021  
omgivning om­givningen om­givningar
om|­giv·ning·en
substantiv
[åm`-]
(samman­fattningen av de) förhållanden eller före­teelser som finns runt om­kring någon eller något
omgivningen (av/till något)
omgivningen (av något)
omgivningen (till något)
sam­spelet mellan det egna jaget och om­givningen
spec. om naturen runt något
stadens vackra om­givningar
spec. äv. om samman­fattningen av alla fysiska före­teelser i an­knytning till (viss) person
allt i vår om­givning – ut­om trä – av­ger gamma­strålar
spec. äv. om personer som om­ger någon
deras skils­mässa kom inte förvånande för om­givningen
belagt sedan 1830