publicerad: 2021  
1omkring
om|­kring
preposition
omkring´
1 med position (ungefär) i ring om­slutande
omkringboende
hon hade en scarf om­kring halsen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska umkring; till 2om!! och 1kring!!
2 åt alla håll i visst om­råde
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
2omkring
om|­kring
adverb
omkring´
1 kring
SE 2kring
resa om­kring i världen; skotten hördes vida om­kring
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); se ur­sprung till 1omkring!!
2 ungefär
SYN. cirka
av­ståndet mellan Göte­borg och Alingsås är om­kring 50 kilometer
belagt sedan 1774