publicerad: 2021  
omändra omändrade omändrat
verb
[åm`-]
ofta lös förbindelse, se ändra om åstad­komma annan fördelning av eller andra egenskaper hos någon före­teelse
omändra något (till något)
huset blev senare i om­ändrat skick residens för lands­hövdingen
belagt sedan 1741
omändraomändring