SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förny´a verb ~de ~t för·ny·ar1ge ny fräschhet och livs­kraft åt ngt som börjat åldras e.d. NollJFRcohyponymvitalisera förnya passethon förnyade och ut­vecklade ständigt sin repertoaräv.ersätta med nytt förnya hela in­redningenförnya ngtsedan 1409stadfästelse av ägobyte utfärdad i Uppsala av riddaren Knut Uddsson (Svenskt Diplomatarium)fornsv. fornya 2ut­föra (ngt) på nytt NollJFRcohyponymupprepa förnya en prenumerationförnyade an­strängningaräv. ut­vidgatpå nytt bekräfta i vissa ut­tryckstyrelsen fick förnyat förtroendeförnya ngtsedan 1802Subst.:vbid1-163417förnyande; förnyelse