SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förny´else substantiv ~n ~r för·ny·els·entill­skott av nya idéer eller före­teelser tid.livsförnyelsestadsförnyelsekulturell och andlig förnyelseen förnyelse av operettgenrenhans garderob är i behov av förnyelseförnyelse (av ngt)sedan 1526