publicerad: 2021  
ordningsfråga ordningsfrågan ordningsfrågor
ordn·ings|­fråg·an
substantiv
`rd-]
fråga som gäller sätt att genom­föra viss samman­komst särsk. vad beträffar tur­ordning för diskussion av och beslut om olika frågor men äv. yttre förhållanden
NN av­bröt sak­diskussionen genom att ta upp en ordnings­fråga; en ordnings­fråga om streck i debatten
belagt sedan 1869