publicerad: 2021  
oreda oredan
o|­red·an
substantiv
o`reda
(stor) oordning
oreda (i något)
skapa oreda; ställa till oreda; hon klagade över oredan i huset
äv. bildligt
tankeoreda
oredan i planeringen
belagt sedan 1501 (brev från Sten Sture till Svante Nilsson om tillståndet i Stockholm, Västergötland och Småland (Styffe)); fornsvenska oredha