publicerad: 2021  
original originalet, plural original, bestämd plural originalen
orig·in·al·et
substantiv
[årgina´l] el. [årigina´l]
1 (unikt) skapat före­mål som (ofta) kopieras så full­ständigt som möjligt; vanligen om viktigt dokument eller dylikt
originalbetyg; originalexemplar; originalhandling; originalmanuskript
originalet (av/till något)
originalet (av något)
originalet (till något)
en ut­ställning med original till bok­omslag; en över­sättning som visar en förbluffande trohet mot originalet; hand­skriften finns inte bevarad i original
äv. om före­teelse som av­bildas i visst av­seende
målningen visade ett landskap som var bra mycket vackrare än originalet
belagt sedan 1559; ur medeltidslat. origina´le med samma betydelse, till lat. origina´lis 'ur­sprunglig'; till origo
2 originell person
han var känd som ett original med ytterst bisarra idéer
belagt sedan 1770