publicerad: 2021  
originalitet originaliteten
orig·in·al·itet·en
substantiv
[årginalite´t] el. [åriginalite´t]
(det att ha) unika egenskaper ofta med ton­vikt på kreativitet
målningar präglade av djup originalitet och djärv och rik fantasi
ofta om person det att vara själv­ständig och kunna skapa nytt vilket kan upp­fattas som både positivt och negativt
han är en nog­grann forskare men han saknar originalitet
belagt sedan 1788