publicerad: 2021  
orimlig orimligt orimliga
o|­rim·lig
adjektiv
[o`-] äv. [-rim´-]
uppenbart helt fel­aktig och ofta stridande mot vanlig logik
JFR absurd
ett orimligt på­stående
äv. som inte kan försvaras med förnufts­skäl
en orimlig tanke; en orimlig hållning; orimliga krav
belagt sedan 1606; jfr fornsvenska orimlika, adv., 'orimligt'