publicerad: 2021  
1ovanpå
ovan|­på
adverb
`-]
med läge i omedelbar an­slutning över något
familjen i våningen ovan­på
flyta ovan­på se flyta
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska ovan pa
2ovanpå
ovan|­på
preposition
`-]
i omedelbar an­slutning över
lägg biffarna ovan­på potatisen
äv. bildligt, spec. med tids­betydelse efter
ovan­på talen spelade musik­kåren en stor del av sin repertoar
spec. äv. utöver
lönen för en ny med­arbetare går på över 300 000 och ovan­på det kommer löne­kostnads­pålägg
belagt sedan 1477 (Stockholms Stads Jordebok 1474–1498); se ur­sprung till 1ovanpå!!