publicerad: 2021  
ovidkommande ingen böjning
o|­vid·komm·ande
adjektiv
o`vidkommande
som inte har med saken att göra om person el. före­teelse
texten var full­proppad med ovidkommande detaljer; om­rådet var inte till­räckligt av­spärrat och ovidkommande personer kunde uppe­hålla sig där
belagt sedan 1896