publicerad: 2021  
oxkött ox­köttet
ox|­kött·et
substantiv
ox`kött
kött av nöt­kreatur dvs. oxe el. ko, stut el. kviga; nu­mera särsk. av ko
SYN. nötkött
belagt sedan 1521