publicerad: 2021  
oöverstiglig oöverstigligt oöverstigliga
o|­över·stig·lig
adjektiv
o`överstiglig
oöverkomlig
oöverstiglig (för någon)
oöverstigliga hinder; rätte­gången inne­bar en oöverstiglig kostnad för den måls­ägande
belagt sedan 1791