publicerad: 2021  
pain riche pain richen el. pain richet, plural pain riche el. pain richer
substantiv
[päŋri∫´]ljust sj-ljud
typ av av­långt fransk­bröd med knaprig skorpa
SYN. baguette
fisk­soppa med aioli och pain riche
belagt sedan 1940; svensk bildn. till franska pain 'bröd' och riche 'rik; präktig'