SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rsiggå verb försiggick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r för·sig|­gåräga rum om förlopp e.d.; vanligen med ton­vikt på sättet NollJFRcohyponymhändacohyponymskecohyponympassera 2 förhandlingarna försiggick i en vänskaplig andaofta med bi­betydelse av hemlighets­fullhetvad försiggår här?vad försiggår egentligen på de slutna samman­trädena?försiggå SÄTT/ngnstanssedan 1700bildat till ut­trycket för sig ’äga rum’