publicerad: 2021  
panorama panoramat, plural panoraman äv. panoramor
pan·oram·at
substantiv
[-ra`ma] äv. [-ra´ma]
vid­sträckt ut­sikt så­väl i djup­led som (särsk.) i sid­led
JFR diorama
ett panorama (över något)
äv. om mot­svarande bild
panoramabild
på väggen hängde ett panorama över Alperna
äv. bildligt bred rund­målning äv. litterär
ett panorama över det franska sam­hället vid tiden för revolutionen
belagt sedan 1806; av engelska panorama med samma betydelse; till pan- och grek. hor´ama 'ut­sikt'; jfr ur­sprung till diorama, efor