publicerad: 2021  
paroll parollen paroller
paroll·en
substantiv
[-ål´]
slag­kraftig och pregnant fras som ut­trycker ett krav, en handlings­linje eller dylikt
JFR slagord
en paroll (om/mot något)
en paroll (mot något)
en paroll (om något)
demonstranternas paroll var "Stoppa matchen!"; partiets paroll i val­rörelsen var "Dags för rätt­visa"
ibland äv. om handlings­linje eller dylikt som inte direkt är ut­tryckt i ord
att njuta av livet hade all­tid varit hans paroll
belagt sedan 1798; av franska parole 'ord; löfte; lösen'; jfr ur­sprung till palaver, parabel, parabolantenn