publicerad: 2021  
passagerare passageraren, plural passagerare, bestämd plural passagerarna
pass·ag·er·ar·en
substantiv
[-∫e`-]
person som färdas med något transport­medel utan att själv vara förare
passagerarfartyg; passagerarutrymme; fripassagerare; medpassagerare
flyg­planet tar över 200 passagerare; passagerarna om­bads lämna far­tyget; han hade två liftare som passagerare
belagt sedan ca 1660; av franska passager med samma betydelse; till passage