publicerad: 2021  
personfråga personfrågan personfrågor
pers·on|­fråg·an
substantiv
perso`nfråga
fråga som (ute­slutande) gäller val mellan personer som är kandidater till viss befattning eller dylikt
tidningarna uppe­håller sig gärna vid person­frågor, t.ex. vilka som ska bli ministrar i en eventuell ny regering
belagt sedan 1900