SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förstå´ verb förstod ~tt, pres. ~r för·står1tillgodo­göra sig det tankemässiga inne­hållet i yttrande, text etc., men äv. handlingar o.d. komm.SYN.synonymbegripasynonymfatta 2 JFRcohyponymuppfatta 1 jag hör vad han säger men jag förstår det inteförstår hon själv vad hon skriver?förstår du vad jag menar?förstå filosofiska resonemanghon förstår inte skämtom jag förstår dig rätt så menar du ...de hade svårt att göra sig förståddaspec. med avs. på språkhan förstår inte svenskaäv.tolka JFRcohyponymförstå 3 hans tystnad måste förstås som ett av­böjandehur ska man förstå NN:s ut­talande?äv. på en djupare nivåinse hon förstod vad situationen krävdenu först förstod han vad han hade gått miste omibl. spec. med ton­vikt på planeringsförmåga e.d.in­se sina möjligheter till visst handlande e.d. han förstod att ut­nyttja lägethon förstår att begagna sig av sitt ut­seendeförstå ngt/att+V/SATSlåta förstå ngtan­tydningsvis upp­lysa om ngthon lät förstå att hon inte tänkte säga upp sig fri­villigt sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. forstanda; av lågty. vorstan med samma betydelse; jfr ty. verstehen, eng. understand med samma betydelse; o­klar betydelse­utveckling 2god­ta de djupare bevekelse­grunderna hos person; i fråga om handlings­sätt el. läggning; ofta förknippat med sympati komm.försök förstå henne!hans fru förstår honom intehon har brutit förlovningen och jag förstår henneförstå ngnsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga3välja att låta ngt betyda ngt; särsk. vid definition av termer e.d. komm.JFRcohyponymavse 2cohyponymmena 2 med ”frihet” förstod hon något mer än bara att kunna göra vad man villförstå ngtsedan ca 1350Konung Magnus Erikssons StadslagSubst.:förstående (till 1 + 2); förståelse (till 1 + 2)