publicerad: 2021  
pessimistisk pessimistiskt pessimistiska
pess·im·ist·isk
adjektiv
pessimis´tisk
som ser dystert på till­varon och (ständigt) väntar sig sämsta möjliga resultat
MOTSATS optimistisk JFR mörk 3
var inte så pessimistisk, det ska nog gå bra
äv. om handling och dylikt
en pessimistisk bedömning
belagt sedan 1872