SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förstå´else substantiv ~n för·stå·els·en1det att tillgodo­göra sig tankemässigt inne­håll komm.en rationell förståelse av natur­lagarnaäv. ut­vidgatförmåga att tillgodo­göra sig inne­börd hörförståelseläsförståelseförståelse (av/för ngt/SATS)sedan 1882efter da. forstaaelse 2in­ställning som inne­bär ett erkännande av att ngt kan vara berättigat på ett djupare plan ofta åt­följd av sympati komm.visa förståelseman måste ha förståelse för hans egenhetervi har full förståelse för att du måste vara hemma när ditt barn är sjuktförståelse (för ngn/ngt/SATS)sedan 1884