SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förstär´ka verb förstärkte förstärkt, pres. förstärker för·stärk·ergöra starkare af.mil.JFRcohyponymstärka 1 förstärka bro­fästetförstärka ljudettränaren förstärkte an­fallet genom att flytta upp en mitt­fältaredet fina bild­materialet förstärker in­trycket av en ut­märkt tidningspec.ut­öka förstärka sin kassaförstärka gruppen med tre nya med­lemmarförstärka ngtsedan 1507öppet brev från Kalmar stad och angränsande härader om villkor för fred (Styffe)fornsv. forstärkia Subst.:vbid1-164678förstärkande, förstärkning