publicerad: 2021  
1pipa pipan pipor
pip·an
substantiv
pi`pa
1 an­ordning för tobaksrökning som består av ett ihåligt skaft med en (rund) behållare för tobaken i ena änden
han stoppade sin pipa
ibland (sär­skilt förr) med vissa positiva associationer
hon mindes sin mor­far som satt i fåtöljen och rökte pipa
äv. om den mängd tobak som ryms i behållaren (huvudet)
röka en sista pipa
belagt sedan 1658; fornsvenska pipa 'blås­instrument; rör'; gemensamt germanskt ord; av folkligt lat. pi´pa 'flöjt; blåspipa', till lat. pipa´re, se ur­sprung till 2pipa!!
2 ofta i sammansättn. rör­liknande (del av) före­mål ofta ut­görande passage av något slag
benpipa; skorstenspipa; vasspipa
spec. om eld­rör på hand­eldvapen m.m.
spec. äv. om vissa blås­instrument (ibland med något mer komplicerad form)
herdepipa; säckpipa; visselpipa
spec. äv. om rör­formig del av orgel (där luften sätts i vibration)
orgelpipa
dansa efter någons pipa helt foga sig efter någonoppositions­partierna ville inte dansa efter regeringens pipa
gå åt pipan gå all­deles galethan var helt oförberedd och intervjun gick åt pipan
skära pipor i vassen ut­nyttja ett lägligt till­fälle för att skaffa sig för­delaribl. på otillbörligt sätt: i det politiska tumultet kunde odemokratiska element skära pipor i vassen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
2pipa pep pipit, presens piper
verb
pi`pa
fram­bringa (svagt) ljud i högt ton­läge mer el. mindre likt fågelkvitter el. en vissling
någon/något piper
någon piper
något piper
fågelungen pep hjälp­löst
ofta i opersonliga konstruktioner
det piper (i något)
det pep i luft­rören; det pep i dörrspringorna när det blåste
äv. i fråga om (svagt) ljud i all­mänhet, ibland med bi­betydelse av gnäll el. klagan
någon piper (något/sats)
någon piper (något)
någon piper (sats)
"Vad orättvist", pep lille­bror
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska pipa; via lågtyska av lat. pipa´re '(att) pipa'; ljud­härmande
pipapipande, 2pip
3pipa pipade pipat
verb
pi`pa
göra rör­formiga veck på krage, tyg­remsa eller dylikt
pipa något
belagt sedan 1865; till 1pipa!!
pipapipande, pipning