publicerad: 2021  
pleistocen ingen böjning, utrum
pleisto·cen
substantiv
pleistoce´n
den äldre epoken under kvartär­perioden ca 2 miljoner – 10 000 år före nu­tid
JFR holocen
(under) pleistocen
belagt sedan 1840; till grek. plei´stos 'mest' och kainos´ 'ny'