publicerad: 2021  
prenumeration prenumerationen prenumerationer
pre·numer·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att prenumerera
prenumerationsavgift; årsprenumeration
prenumeration (något)
teckna en prenumeration; säga upp sin prenumeration; han fick en prenumeration på tidningen i jul­klapp
äv. om mot­svarande periodiska av­gift
betala prenumerationen
belagt sedan 1732