publicerad: 2021  
preteritum preteritumet, plural preteritum, bestämd plural preteritumen
pret·er·it·um
substantiv
[-te´-] el. [-te`-]
ett tempus (och en verbform) som ut­trycker förfluten tid
SYN. imperfekt
preteritumform
(i) preteritum
"gå" heter i preteritum "gick"; preteritum kallades tidigare ock­så "imperfekt"
belagt sedan 1703; av lat. (tem´pus) præter´itum 'förgången (tid)', till præteri´re 'gå förbi; förflyta'