publicerad: 2021  
privatläkare privat­läkaren, plural privat­läkare, bestämd plural privatläkarna
priv·at|­läk·ar·en
substantiv
priva`tläkare
privat­praktiserande läkare
beställa tid hos en privat­läkare
belagt sedan 1884