publicerad: 2021  
privatlärare privat­läraren, plural privat­lärare, bestämd plural privatlärarna
priv·at|­lär·ar·en
substantiv
priva`tlärare
lärare som an­ställs privat ofta för att komplettera ordinarie skolundervisning för barn och ungdomar
(någons) privatlärare
privatlärare (för/åt någon)
privatlärare (för någon)
privatlärare (åt någon)
en privat­lärare under­visade barnen i matematik två gånger i veckan
belagt sedan 1843