publicerad: 2021  
procentenhet procent­enheten procent­enheter
pro·cent|­en·het·en
substantiv
procen`tenhet
enhet som är ut­tryckt i procent vanligen vid jäm­förelse mellan olika procentuella an­delar
JFR procent
partiet ökade från 6 % till 14 % i det senaste valet, allt­så med 8 procent­enheter
belagt sedan 1960-talet