publicerad: 2021  
progressiv progressivt progressiva
pro·gress·iv
adjektiv
[-i´v] el. [pråg´-]
1 positiv till förändringar och ut­veckling särsk. i politiska el. sociala samman­hang (ofta i riktning mot fördjupad demokrati och av­skaffande av orättvisor)
progressiva partier; en progressiv företagsledare som ville förbättra med­inflytandet för de an­ställda
äv. om handling eller dylikt
en progressiv politik
belagt sedan 1841; av franska progressif med samma betydelse; till progress
2 som inne­bär progression
MOTSATS regressiv 2
progressiv beskattning inne­bär att de hög­avlönade betalar högre skatt, ock­så procentuellt, än de låg­avlönade
belagt sedan 1809
3 fort­skridande om sjukdom eller dylikt
progressiv muskel­atrofi
belagt sedan 1833