publicerad: 2021  
projektion projektionen projektioner
pro·jekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 (geometrisk) åter­givning i ett plan (eller på en linje) av tre­dimensionell (resp. två­dimensionell) före­teelse var­vid av­bildningen ger en ganska god upp­fattning om för­lagans ut­seende
projektionsritning; projektionsyta; parallellprojektion
projektion (av något) (något)
belagt sedan 1782; av lat. projec´tio 'fram­kastande'; till projicera
2 åter­givning och förstoring av diabild på en duk eller dylikt med hjälp av projektor
projektionsapparat; projektionsduk
projektion (av något) (något)
belagt sedan 1927
3 enl. vissa psykologiska teorier omedveten över­föring av obehagliga eller komplicerade tankar och känslor på personer eller före­mål i om­givningen
projektion (av något) (någon/något)
projektion (av något) (någon)
projektion (av något) (något)
hans förakt för systerns svaghet var en projektion av hans med­vetenhet om sina egna brister
belagt sedan 1946