publicerad: 2021  
promemoria promemorian promemorior
pro·mem·ori·an
substantiv
[-mo´-] el. [-mo`-]
kort­fattad redo­görelse eller kort­fattade direktiv ibland grundade på minnesanteckningar
en promemoria (om någon/något/sats)
en promemoria (om någon)
en promemoria (om något)
en promemoria (om sats)
en promemoria från social­departementet
belagt sedan 1727; av lat. pro memo´ria 'för minnet'; jfr ur­sprung till memoar