SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förvi´sa verb ~de ~t för·vis·ar1tvinga att lämna viss ort el. visst land; vanligen på längre el. o­bestämd tid ej officiell svensk beteckningsamh.JFRcohyponymavvisa 1cohyponymutvisa 1cohyponymdeportera han förvisades ur landetunder sovjet­tiden förvisades han till Sibirienäv. all­männare, ibl. skämts.de vuxna åt i salongen, medan barnen förvisades till köketförvisa ngn (ngnstans)sedan 1533av lågty. vorwisen med samma betydelse; jfr 2visa 2hän­skjuta till högre dom­stol e.d. jur.förvisa ngt (till ngt)sedan 1499Stockholms stads tänkeböckerfornsv. forvisa Subst.:vbid1-166021förvisande, förvisning