SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förvi´sning substantiv ~en ~ar för·vis·ning·en1det att tvingas lämna viss ort el. visst land; vanligen på längre el. o­bestämd tid samh.tid.JFRcohyponymdeportationcohyponymexil förvisningsorderförvisningsortäv. all­männaredet att tvingas bege sig till sämre plats hans förvisning till hotellets lilla annexförvisning (av ngn) (ngnstans)sedan 18502hän­skjutning av visst ärende till högre dom­stol tid.förvisning (av ngt) (ngnstans)sedan åtm. 1925