SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förviss´na verb ~de ~t för·vissn·arvanligen perf. part. vissna bort om växt el. (vanligen) grupp av växter bot.JFRcohyponymförtorka en förvissnad rabattäv. bildligtett förvissnat an­sikteförvissnasedan 1526Subst.:vbid1-166037förvissnande, förvissning