SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förvärr´a verb ~de ~t för·värr·argöra värre Nollsituationen i katastrof­området har ytterligare förvärratsförvärra ngtsedan 1480Skrifter till Läsning för Klosterfolkfornsv. forvärra Subst.:vbid1-166151förvärrande