SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förvär`vsarbeta verb ~de ~t för·värvs|­arbet·arvara verksam med yrkes­arbete vanligen i mots. till att arbeta i hemmet arb.båda makarna har förvärvsarbetat sedan barnen fick dagis­platsförvärvsarbetasedan 1948Subst.:vbid1-166164förvärvsarbetande; förvärvsarbete