SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föryng´ra verb ~de ~t för·yng·rarvanligen pass. el. perf. part. göra mer ungdomlig sociol.han har föryngrats sedan han blev mor­faräv. ut­vidgatminska genomsnitts­åldern hos ngn grupp klubben har föryngrats kraftigt genom ny­tillskottenföryngra ngn/ngtsedan 1799till ung Subst.:vbid1-166210föryngrande, föryngring