SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föryng´ring substantiv ~en för·yng·ring·en1det att göra mer ungdomlig skogsbr.föryngringsbadäv. ut­vidgatminskning av genomsnitts­ålder en föryngring av regeringenspec.ut­gallring av äldre individer i växt­bestånd åstad­komma föryngring av skogenföryngring (av ngn/ngt)sedan 18502process var­vid erosionsverkan åter blir på­taglig tid.flodföryngringföryngring (av ngt)sedan trol. 1980-talet