SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föryng`ringsyta substantiv ~n föryngringsytor för·yng·rings|­yt·ankal­hugget (skogs)område där ny skog ska växa upp i fack­språk; av lek­män ofta upp­fattat som förskönande om­skrivningbot.JFRcohyponymkalhygge sedan 1903Jämför stilruta för mentalsjukhus.