publicerad: 2021  
påve påven påvar
påv·en
substantiv
`ve
(titel för) romersk-katolska kyrkans högste styres­man
påveval
påven Paulus VI; påven väljs på livs­tid
i sammansättn. äv. bildligt om pamp eller dylikt
partipåve; småpåve
tvista om påvens skägg se skägg
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska pave; urspr. av lat. pa´pa 'fader; påve'; jfr ur­sprung till papism, pappa, 2pop!!