SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förä´dla verb ~de ~t för·ädl·arbearbeta för att ge värde­fullare egenskaper psykol.tekn.spec.förvandla (rå­vara) till färdig­vara förädla järn­malm till stålspec. äv.förbättra egenskaperna hos (viss art) genom korsning o.d. förädlade sorter av höst­rapsäv. abstraktgöra moraliskt ädlare förädlade sederen säker och förädlad smaklidandet förädlarförädla ngt (till ngt)sedan 1766Subst.:vbid1-166267förädlande, förädling