SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1g [ge´] substantiv g:et, plur. g:n el. g, best. plur. g:na 1sjunde bok­staven i vårt alfabet Nollpå g på gångvard.hon har all­tid nya projekt på g; nya skivan är på g och släpps i höst sedan ca 1525av lat. g; jfr grek. gamm´a (ɣ), namn på den tredje bok­staven i det grekiska alfabetet 2femte tonen i en oktav i C-dur­skalan musikg-mollG-dursedan 1731
2g [ge´] substantivisk förkortning (beteckning för) accelerationen vid fritt fall Nollsedan åtm. 1880-talet
3g segram