publicerad: 2021  
ranson ransonen ransoner
rans·on·en
substantiv
ranso´n
noga av­passad mängd av något som man måste hus­hålla med särsk. av föda
brödranson; dagsranson
en ranson (något)
en ranson (av/med något)
en ranson (av något)
en ranson (med något)
knappa ransoner; full ranson; dubbla ransoner; dela ut en extra ranson
någon gång om abstrakt före­teelse
dagens ranson skämthistorier
belagt sedan 1781; via lågtyska el. nederländska av franska ration med samma betydelse; av lat. rat´io 'räkning; beräkning'; jfr ur­sprung till ration, reson